Wij informeren u persoonlijk!    SCHRIJF IN OP ONZE GRATIS NIEUWSBRIEF

Opinie: Een toekomst voor ons roerend en onroerend religieus erfgoed

Opgelet: Vanaf 15 september zal het documentatiecentrum opnieuw voor het publiek toegankelijk zijn, telkens op zondagvoormiddag van 10 tot 12 uur.

Met Bavo-kermis voorzien we een opendeurdag waarop alle belangstellenden uitgenodigd zijn

Agenda

  Oktober 2019

  60 jaar Heemkundige Kring Erpe-Mere


Abonneer U op het tijdschrift van de Heemkundige Kring

De Mededelingen van de Heemkundige Kring van Erpe-Mere verschijnen in de maanden januari, april, juli en oktober

Korte Inhoud van recente Artikels uit ons Tijdschrift

 Juli 2019: jaargang 59, nummer 3 van de Mededelingen van de Heemkundige Kring van Erpe-Mere.
In dit nummer:

  • Lokale besturen in de overgang van het oude naar het nieuwe regime (1789 - 1798) Deel 1:Onder Oostenrijks bestuuur tot de Brabantse Omwenteling
   Dirk De Boeck
  • Bijnamen en spotnamen in Erondegem (deel 2)
   Alfons De Craeker
  • Redenen en drogredenen voor de oprichting van een windmolen in Aaigem (1759)
   Gerrit Liessens, Georges Souffreau
  • Herinneringen bij een oude foto ... Schooljaar 1944 -45: Het eerste leerjaar bij Madame De Rouck in de gemeenteschool te Mere
   Paul Sonck
  • Sprokkelingen
   • Een kaatsmedaille uit 1953: gezocht in Friesland, bewaard bij een Erpenaar  Dirk De Boeck
   • De landloper en de soeverein-baljuw - Aaigem 1560   Gerrit Liessens
  • Kringleven en dorpskroniek
  • Uit onze collecties: Een medaille van de veeverzekering in Erpe

Orval en zijn Erpse connecties