Agenda

  Nacht van de geschiedenis 2018

  Nacht van de geschiedenis 2018

   

  Davidsfonds Mere, Davidsfonds Burst en de Heemkundige Kring van Erpe-Mere nodigen u uit op de Nacht van de Geschiedenis 2018  WAAR MEN GAAT LANGS VLAAMSE WEGEN…

   

  • Lezing Processiecultuur in Vlaanderen  door mevrouw Julie Aerts, medewerker Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC)
  • Een film over (paarden)ommegangen en een processie in Erpe-Mere anno 2017 door de Verenigde Wanzeelse Kineasten (VWK)
  • Muzikale omlijsting door het gemengd zangkoor Singhet Fro Mere

   

  Sint-Bavokerk Mere - Meredorp, 9420 Erpe-Mere
  20 maart 2018 - 19.30 u

  Toegangskaarten €12 (€10 leden Davidsfonds/ Heemkundige Kring) uitsluitend in voorverkoop bij bestuursleden of via verplichte reservatie: (Davidsfonds Mere) (deboeck.bavay@telenet.be) én mits voorafbetaling van het verschuldigde bedrag voor 15 maart a.s. op BE 44 3930 3303 3845


  Ter gelegenheid van deze Nacht loopt in de Sint-Bavokerk van Mere een tentoonstelling met processie-erfgoed en fotos van lokale processies.

  Vrij toegankelijk op

  • Zondag 18 maart van 11.30 u tot 18 uur
  • Maandag 19 maart van 9.00 u tot 18 uur
  • Dinsdag 20 maart van 9.00 u tot 18 uur

   

  Nacht van de geschiedenis 2018

We herdenken Wereldoorlog I

Gesneuvelde Helden WOI Erpe

Gesneuvelde Helden WOI Erpe

Abonneer U op het tijdschrift van de Heemkundige Kring

De Mededelingen van de Heemkundige Kring van Erpe-Mere verschijnen in de maanden januari, april, juli en oktober

Korte Inhoud van recente Artikels uit ons Tijdschrift

Januari 2018: jaargang 58, nummer 1 van de Mededelingen van de Heemkundige Kring van Erpe-Mere.
In dit nummer:

 • Erpe-Mere tijdens “de Groote Oorlog” 1914-1918
  Deel 17/3: De oorlogsjaren van Erpenaar Frans Van der Biest, brancardier aan het IJzerfront (Deel 3)
  Walter De Swaef
 • Een reglement voor de wethouders van Erondegem-Ottergem in 1761.
  Dirk de Boeck
 • Een Wit-Gele Kruispost in Mere. 1955-1985.
  Lut Bavay
 • Sprokkelingen: Het schoolhuis van de katholieke jongensschool te Burst
  Gerrit Liessens
 • Beulenwerk
  Gerrit Liessens
 • Kringleven en dorpskroniek
  Heemschuit
 • Uit onze collecties: affiches Viering honderdjarige in Bambrugge

Erpe-Mere in beeld

Vlekkem Ingang Kerk

Vlekkem Ingang Kerk