Agenda

  Een toekomst voor ons roerend en onroerend religieus erfgoed

  We leven in een snel evoluerende maatschappij. Waarden, gebruiken, voorwerpen en infrastructuur die voor onze voorouders “incontournable” waren, verliezen in versneld tempo hun functie en hun betekenis.

  Lees meer...

We herdenken Wereldoorlog I

Getuigschrift opgeŽisten Albert De Meerleer

Getuigschrift opgeŽisten Albert De Meerleer

Abonneer U op het tijdschrift van de Heemkundige Kring

De Mededelingen van de Heemkundige Kring van Erpe-Mere verschijnen in de maanden januari, april, juli en oktober

Korte Inhoud van recente Artikels uit ons Tijdschrift

 • Oktober 2017: jaargang 57, nummer 4 van de Mededelingen van de Heemkundige Kring van Erpe-Mere.
  In dit nummer:

  Het heerlijk renteboek van de kerk van Vlekkem - 1726                                                       
  Gerrit Liessens

  Erpe-Mere tijdens “de Groote Oorlog” 1914-1918
  Deel 17/2: De oorlogsjaren van Erpenaar Frans Van der Biest, brancardier aan het IJzerfront (Deel 2)
  Walter De Swaef

  Herinneringen bij een oude foto ... De Regenboog in Mere
  Lut Bavay

  Herinneringen bij een oude foto ... De kleuters van Vlekkem in het schooljaar 1954-‘55
  Lut Bavay

  Sprokkelingen: Zestig jaar geleden: Erpenaar René Nijs gevierd in Burst 
  Dirk De Boeck

  Sprokkelingen: Vlekkem: kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand
  Lut Bavay

  Kringleven en dorpskroniek

  Uit onze collecties: gebedenboeken

Erpe-Mere in beeld

Erondegem: De parochiekerk Sint-Pieters-Banden

Erondegem: De parochiekerk Sint-Pieters-Banden